Dahlia, Thomas A Edison

49 kr

Knöl, förkultiveras eller planteras direkt på friland. Finns även som krukad planta i början av maj